Новини

  ЕНЕВ ООД е бенефициент по договор     № BG-RRP-3.006-0070-C01 Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.006 “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в к

“ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор №BG16RFOP002.-2.089-2025-С01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“. Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации

“ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор №BG16RFOP002.-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“. Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“

  “ЕНЕВ” ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-3.001-0195-C01 „Подобряване енергийната ефективност на “ЕНЕВ” ООД „ финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Ино