Плътен поликарбонат

Плътните поликарбонатни плоскости  представляват листове, подобни на стъкло, отличаващи се с невероятна здравина, лекота и светлопропускливост.

Плътните поликарбонатни плоскости са отличен материал за изработка на различни видове покривни конструкции.По своите качества те са подобни на стъклото , но имат ред предимства:

-малкото тегло

-голямата здравина и лесния монтаж

-позволяват снижаване на разходите за носеща конструкция

-изключителната якост ги прави вандалоустойчиви и подходящи за обществени сгради и съоръжения.

Топлопроводимостта на плътен поликарбонат с дебелина 2мм е еквивалентна на тази на обикновено силикатно стъкло с дебелина 10мм. Поликарбонатите са подходящи навсякъде, където е необходима здравина, светлопропускливост и лекота.

Поликарбонатните плоскости позволяват студено огъване. Посредством горещо формоване могат да се получат детайли с произволна форма и размери. Отлични топлоизолационни характеристики.

Предлагат отлична устойчивост на градушки, умишлени или случайни повреди, като устойчивостта е 200 пъти по – голяма от тази на стъклото.

Светлопропускливост – Поликарбонатните плоскости имат светлопропускливост над 80%

Температурна устойчивост – Поликарбонатът издържа на всякакви климатични условия. Температурния диапазон на експлоатация е от -40 C° до 120 C°

Звукоизолация-Поликарбонатните плоскости притежават превъзходни звукоизолационни качества. Плоскост с дебелина 10 мм изолира шум до 20 Дб

Противопожарна устойчивост- Изпитанията проведени показват че поликарбонатът се отнася към категорията труднозапалими материали. Температурата на самозапалване е 630 C° Материалът не поддържа горенето и не разпространява огъня. При горене не се отделят плътен дим и токсични газове.

Дълъг живот – поликарбонатните плоскости притежават висококачествен слой с екструдирана външна повърхност, който абсорбира UV лъчите и по този начин предпазва материала от проникването им в дълбочина. Ултравиолетовота защита осигурява експлоатационен период над 10 години и предотвратява пожълтяването и загубата на якост.

Untitled-2

Untitled-1