Зимни градини

Зимната градина е помещение, което представлява пристройка към къща, затваряне на голяма тераса или част от плосък покрив. С изграждането на зимна градина се постига използването на тази площ целогодишно. Със своя голям процент остъкление и панорамна гледка,то се превръща в любимо помещение за отдих на цялото семейство през всички сезони на годината. Тези помещения задоволяват все по-голямата потребност на хората да контактуват с природата и обкръжаващата ги среда. За взимане на правилно решение, при изграждане на зимната градина, трябва да се съблюдават някои важни особености:
 Да се подбере място от функционална гледна точка, свързаност с останалите помещения на сградата,изложение, видимост
към най-красивата панорама
 Да се определи размера и формата, както на стените, така и на покрива, които трябва да пропускат възможно повече
светлина, за да прониква и във вътрешните помещения
 Покрива не трябва да закрива или пресича прозорците на горно ниво
За всеки конкретен случай фирма Енев предлага индивидуално решение в зависимост от желанието на клиента да защити площта от вятър, дъжд, сняг или да обитава помещението целогодишно.