Куполи

Покривни фонарни остъкления- целта е вътрешността на сградата да бъде осветена с естествена светлина през покрива. Намират приложение в ресторанти, централни фоаета на обществени сгради, метростанции, молове, производствени помещения. Освен за светлина и  вентилация те служат в някои случаи и за димоотвеждане в случай на пожар. А най-важното изискавне е те да бъдат водонепромукаеми. Изискванията към стъклопакета са изключително специфични от гледна точка на топлопреминаване и соларен контрол.    С тези многообразни изисквания може определено да се каже, че тези изделия са най-сложнте елементи от всяка сграда. Към тази категория фонари могат да се присъединят и покривните остъкления за производствени халета и стълбища на жилищни кооперации